Return to site

Om att skapa tid

en rörelse i tid och rum och så var allt igång!
Jag befinner mig i väntans tider. Jag väntar på en bebis som kan komma vilken dag som helst. En märklig tanke att tänka - att det bara är lite tid mellan just nu, då jag väntar, och sedan, när det har skett och en ny person har anlänt. Med största sannolikhet är bebisen på plats, utanför magen, när du läser den här texten och det som finns mellan det att jag skriver och det att du läser är endast lite tid.
Vi (med vi menar jag folk i allmänhet, den moderna människan etc.) lever med begreppet ”tid” väldigt centralt i våra liv. Vi delar in tiden i olika begrepp som vi följer, arbetstid, fritid, egentid, kvalitetstid. Så har vi vitt skilda åsikter och preferenser kring hur tiden ska fördelas, vad som är väl spenderad tid och vad som är slöseri med tid. Själv har jag väldigt svårt för begreppet ”kvalitetstid”, då det för mig sorterar in mina timmar i värderande fack. Om vi förutsätter att viss tid kommer vara bättre och annan sämre, hindrar inte det oss från att uppskatta det oväntade och upptäcka det outforskade?
Jag undrar om det är själva uppfattningen vi har om tiden som gör att vi känner att den inte räcker till? Att vardagens stress skulle minska om vi hittade ett annat sätt att se på det faktum att vi är i ständig förändring än att klockan går. 
Låt det bli mars månads kreativa uppgift; att hitta en ny bild av vad tiden är!
Har ni sett filmen om den brittiske kosmologiforskaren och författaren Stephen Hawking, The theory of Everything? Jag såg den igår och en fras från filmen fastnade i mitt huvud: ”I study the marriage between Space and Time. A perfect couple.” 
Tid och Rum är beroende av varandra och bara genom förståelse för båda kan vi förstå hur vår värld fungerar, har fungerat och kommer att fungera. Stephen Hawking (om jag nu har förstått det här rätt) föreslår att tiden en gång hade en början och att den eventuellt kommer att ha ett slut. Först fanns ingenting och sedan fanns det en rörelse i tid och rum och så var allt igång!
Det resonemanget får mig att tänka på mitt jobb som dansare och vad som händer i en kreativ process. Vi pratar ofta om att skapa plats för saker att hända
Alltså att skapandeprocessen startar, inte med att skapa något, utan med att skapa en förutsättning för att något ska kunna skapas. (Om det finns utrymme istället för avsatt tid finns det kanske också plats för att misslyckas och försöka igen). Jag tänker att det var likadant vid tidens begynnelse; det första som fanns var inte ingenting utan en förutsättning för någonting.
Låt oss använda den idén och göra månadens kreativa uppgift lite mer konkret: Istället för att se dagen som ett spann av tid, som redan innan den har startat har delats in i våra olika tidskategorier som måste hinnas med, se den som ett utrymme där det finns förutsättningar för händelser att ske.
Föreställ dig din dag som ett rum. Hur ser det ut? Vad får plats? Kan du möblera fritt och fylla det med saker du tycker om?
/Anna Johansson för Pinamackorna